مراحل کشیدن دندان چگونه است؟

بازدید: 119 نفر
انتشار: 29 Amordaad 1401
مراحل کشیدن دندان چگونه است؟

مرحله اولیه: بی حسی

در ابتدا پزشک با بی حسی موضعی در ناحیه استخوان فک، بافت لثه و دندان، باعث می شود که در زمان کشیدن، درمان بدون درد انجام گردد. این مرحله بعد از تزریق ماده بی حسی می باشد که ناحیه تزریق شده شروع به بی حسی می کند و باعث می شود که در هنگام کشیدن دندان، احساس درد نکینم.

مرحله دوم: سوا کردن دندان از استخوان فک

ناحیه ریشه دندان بسیار سفت در داخل استخوان فک قرار دارد و با رباطی به نام #پریودنتال محکم در جای خود نگهداری میشود.
دندانپزشک با ابزاری که در اختیار دارد، شروع به باز نمودن کناره های دندان کرده و کم کم #دندان را از استخوان فک جدا میکند.
در این هنگام اگر مراجعه کننده احساس درد کند، پزشک با تزریق بیشتر مواد بی حسی، به کم تر کردن درد ناحیه دندان، کمک شایانی می کند.

مرحله سوم: بزرگ و پنه کردن ناحیه های کناری دندان

اگر توجه کرده باشید زمانی که میله یا چوبی در زمین فرو رفته باشد، باید ابتدا نواحی کناری آنرا با کمک ابزارآلات مرتبط، به کمک حرکت دادن به عقب و جلو پهن کرد تا به راحتی بیرون آورده شود. این عمل برای دندان هم صدق میکند.
به این صورت که دندانپزشک با حرکت دادن و خالی کردن کناره های دندان، به راحتی جایگاه دندان را شل میکند و دندان را خارج می نماید.